Start

Vanaf 23 maart 2021 neemt Gemeente Haarlemmermeer deel aan een pilot om meer vergunningsvrij te maken, zoals dakkapellen, kozijnwijzingen en erfafscheidingen.

Neemt u dus, voordat u een aanvraag doet, contact op met de gemeente om na te vragen of u een vergunning nodig heeft.

Gaat u (ver)bouwen of slopen? Wilt u een monumentale boom kappen? Wilt u een uitweg aanleggen of veranderen? Wilt u reclame maken op uw bedrijfspand? Voor de meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte heeft u een omgevingsvergunning nodig en zijn regels van toepassing.

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt daar ook een vergunning aanvragen. Bij het invullen van de vragen van de vergunningscheck kan het zijn dat u soms gegevens nodig heeft van de gemeente, zoals de bestemmingsplanregels of de richtlijnen uit de ‘Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020’. U kunt deze regels terugvinden op deze site. De gemeente gebruikt deze gegevens ook voor het toetsen van een vergunningsaanvraag.

Vul links het adres in of klik op een locatie op de kaart en vind het ruimtelijk beleid en regelgeving welstand. U vindt hier ook hier recent aangevraagde omgevingsvergunningen in de buurt van het gekozen adres. 

Wilt u meer uitleg? Kijkt u dan onder Ruimtelijk beleid.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de gemeente.