Start

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze wet brengt verandering met zich mee.

Neemt u dus, voordat u een aanvraag doet, contact op met de gemeente om na te vragen of u een vergunning nodig heeft.

Gaat u (ver)bouwen of slopen? Wilt u een monumentale boom kappen? Wilt u een uitweg aanleggen of veranderen? Wilt u reclame maken op uw bedrijfspand? Voor veel activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte heeft u een omgevingsvergunning nodig en zijn regels van toepassing

Via het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt daar ook een vergunning aanvragen. Bij het invullen van de vragen van de vergunningscheck kan het zijn dat u soms gegevens nodig heeft van de gemeente, zoals de omgevingsplanregels of de richtlijnen uit de ‘Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020’. De richtlijnen kunt u terugvinden op onze site. De gemeente gebruikt deze gegevens ook voor het toetsen van een vergunningsaanvraag. De omgevingsplanregels kunt u inzien op het Omgevingsloket.

Vul links het adres in of klik op een locatie op de kaart en vind de regelgeving rondom het uiterlijk van bouwwerken.

Wilt u meer uitleg? Kijkt u dan onder Omgevingsbeleid.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de gemeente.

 

  

Via het Omgevingsloket [GK1] kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt daar ook een vergunning aanvragen[GK2] . Bij het invullen van de vragen van de vergunningscheck kan het zijn dat u soms gegevens nodig heeft van de gemeente, zoals de omgevingsplanregels of de richtlijnen uit de ‘Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020’. De richtlijnen kunt u terugvinden op onze site. De gemeente gebruikt deze gegevens ook voor het toetsen van een vergunningsaanvraag. De omgevingsplanregels kunt u inzien op het Omgevingsloket[GK3] .


 [GK1]Dit moet een nieuwe link worden naar https://omgevingswet.overheid.nl/home

 [GK2]Link aanpassen naar https://omgevingswet.overheid.nl/home

 [GK3]Link maken naar https://omgevingswet.overheid.nl/home