Commissie omgevingskwaliteit

De gemeente wil zorgen voor een goede omgevingskwaliteit. Dat betekent aandacht voor cultureel erfgoed, de kwaliteit van natuur(schoon) en landschap, de stedenbouwkundige kwaliteit, de architectonische kwaliteit van bouwwerken en de inrichting van de openbare ruimte. Er is een commissie die toeziet op deze kwaliteit, de Commissie omgevingskwaliteit. Soms is er een supervisor voor een gebied aangewezen. Dan adviseert de supervisor op uw bouwplan in plaats van de commissie.

Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet het bouwwerk voldoen aan de regels die wij hebben gesteld over het uiterlijk van bouwwerken. Dit geldt niet voor plannen die in een gebied liggen waar die eisen niet gelden: dan wordt er niet getoetst.

Welke regels gelden in mijn omgeving

Open de kaart. Zoek uw gebied op de kaart door op de kaart te klikken. U kunt ook uw adres invoeren.

U ziet nu links de omgevingsregels voor dat gebied. De omgevingsregels voor een gebied bestaan uit:

- Omgevingsplan;
- Nota Uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020; en/of
- Beeldkwaliteitsplan.

Open de regels uit de nota en plannen met [+] en open de informatie die u zoekt met >.

U kunt de Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020 (pdf) downloaden. Daarin vindt u alle regels bij elkaar.

Erfgoed 
In gemeente Haarlemmermeer adviseert de Commissie omgevingskwaliteit ook over alles wat direct of indirect met het erfgoedzorg en erfgoedbeleid te maken heeft. De Commissie omgevingskwaliteit kijkt naar vergunningen voor de verbouw of sloop van panden, over plaatsing van panden op de monumentenlijst en over restauratiesubsidies.

Op de gemeentelijke website leest u meer over de Commissie omgevingskwaliteit.

Beeldkwaliteitsplan

Een aantal gebieden in gemeente Haarlemmermeer zijn aangewezen met een specifiek regime. De regels van dit specifieke regime zijn uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Vaak is er in zo’n gebied een supervisor/kwaliteitsteam aangewezen die namens de Commissie omgevingskwaliteit het advies geeft. De supervisor /Het kwaliteitsteam is speciaal aangewezen in het desbetreffende gebied. Een supervisor /kwaliteitsteam weet wat er speelt.

Kleine bouwwerken
Een dakkapel, steiger of schutting zijn kleine bouwwerken. Hiervoor zijn standaardeisen opgesteld. Een dakkapel mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 175 centimeter. Wanneer het bouwwerk aan de standaardeisen voldoet, dan kijkt de commissie niet naar uw aanvraag. Uw contactpersoon voor uw aanvraag dossier beoordeelt dit zelf.

Hoe werkt de Commissie omgevingskwaliteit?
De Commissie omgevingskwaliteit is onafhankelijk. De leden van de commissie zijn in dienst van Stichting MOOI Noord-Holland. De commissieleden zijn expert in de aspecten van de omgevingskwaliteit. Zij kennen de gemeente en haar geschiedenis goed. De commissie bestaat uit 5 leden. De commissie wordt ondersteund door een secretaris van Stichting MOOI Noord-Holland. Bij de vergaderingen is ook een stedenbouwkundige, een erfgoeddeskundige en een plantoelichter van de gemeente aanwezig. 

Wilt u meer weten? Dan kunt u kijken op Commissie omgevingskwaliteit.

Wanneer zijn de vergaderingen van de commissie?
De commissie vergadert in de even weken over grotere plannen. Zoals over de bouw van bedrijfspanden of woningen. In de oneven weken behandelt de commissie kleine plannen. Deze plannen worden door 1 commissielid behandeld.De vergaderingen zijn meestal online en via Teams te volgen. Soms kunt u de vergadering in het gemeentekantoor bezoeken.

Wilt u aansluiten bij een vergadering of de agenda opvragen? Stuur dan een e-mail naar commissieomgevingskwaliteit@haarlemmermeer.nl.