Commissie omgevingskwaliteit

De gemeente wil de kwaliteit van bestaande en nieuwe bouwwerken zo goed mogelijk bewaken. Daarom is er een commissie die toeziet op het behouden van deze kwaliteit, de commissie Omgevingskwaliteit. Soms is er een supervisor voor een gebied aangewezen. Dan adviseert de supervisor op uw plan in plaats van de commissie.

Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet het bouwwerk voldoen aan redelijke eisen voor de Omgevingskwaliteit. Deze eisen gaan over welstand en soms ook over erfgoed. Dat geldt niet voor plannen die in een welstandsvrij gebied liggen: dan wordt er niet getoetst.

Welke regels gelden in mijn omgeving

Open de kaart. Zoek uw gebied op de kaart door op de kaart te klikken. U kunt ook uw adres invoeren.

U ziet nu links de omgevingsregels voor dat gebied. De omgevingsregels voor een gebied bestaan uit:

- Bestemmingsplan;
- Welstandsnota;
- Beeldkwaliteitsplan.

Open de regels uit de nota en plannen met [+] en open de informatie die u zoekt met >.

U kunt de Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020 (pdf) downloaden. Daarin vindt u alle regels bij elkaar.

Beeldkwaliteitsplan
Een aantal gebieden in gemeente Haarlemmermeer zijn aangewezen met een specifiek regime. De regels van dit specifieke regime worden uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Vaak wordt er voor zo’n gebied een supervisor of team van mensen aangewezen die gemandateerd zijn namens de commissie Omgevingskwaliteit om een advies te geven. De supervisor of het team zijn gespecialiseerd in het desbetreffende gebied. Zij weten precies wat er speelt en hebben daarom meer overzicht op wat wel en niet kan worden gebouwd en hoe dat eruit moet zien.

Kleine bouwwerken
Kleine bouwwerken zijn bijvoorbeeld een dakkapel, steiger of schutting. Hiervoor zijn standaardeisen opgesteld. Een dakkapel mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 175 centimeter. Wanneer het bouwwerk aan de standaardeisen voldoet, dan hoeft de commissie niet naar uw aanvraag te kijken. Uw contactpersoon voor uw dossier kan dit dan zelf beoordelen.

Regels erfgoed
In gemeente Haarlemmermeer adviseert de commissie Omgevingskwaliteit ook over alles wat direct of indirect met het erfgoedzorg en erfgoedbeleid te maken heeft. De commissie Omgevingskwaliteit kijkt naar vergunningen voor de verbouw of sloop van panden, naar plaatsing van panden op de monumentenlijst en naar restauratiesubsidies.

Hoe werkt de commissie omgevingskwaliteit?

De commissie Omgevingskwaliteit is onafhankelijk. De leden van de commissie zijn niet in dienst van de gemeente, maar bij Stichting MOOI Noord-Holland. De commissieleden zijn expert in bouwen, architectuur, architectuurgeschiedenis en cultuurhistorie. Zij kennen de gemeente en haar geschiedenis goed. 

De commissie bestaat uit 5 leden. De commissie wordt ondersteund door een secretaris van Stichting MOOI Noord-Holland. Vanuit de gemeente zorgen 3 ambtenaren dat plannen bij de commissie komen. Bij de vergaderingen schuift meestal ook een stedenbouwkundige aan vanuit de gemeente.

 Op de gemeentelijke website leest u meer over de commissie Omgevingskwaliteit.

Wanneer zijn de vergaderingen van de commissie?

De commissie vergadert in de even weken over grotere plannen. Zoals over de bouw van bedrijfspanden of woningen. In de oneven weken behandelt de commissie kleine plannen. Zoals de bouw van een dakkapel of een uitbouw van een woning. Deze worden door 1 commissielid behandeld.

De agenda van de commissie vindt u hier. De vergaderingen zijn meestal online via Teams te volgen. Soms kunt u de vergadering in het gemeentekantoor bezoeken.

Wilt u aansluiten bij een vergadering? Meldt u zich dan eerst aan via commissieomgevingskwaliteit@haarlemmermeer.nl.