Commissies

Wanneer u een aanvraag doet bij de gemeente dan wordt uw aanvraag soms voorgelegd aan de commissie omgevingskwaliteit of supervisor. U krijgt hiermee te maken als de gemeente uw adres heeft aangewezen in een welstandsregime anders dan welstandsvrij. U kunt via de interactieve kaart opzoeken welk regime uw adres heeft.
Is uw adres aangewezen als regulier regime? Dan wordt uw plan alleen voorgelegd aan de commissie omgevingskwaliteit.

Is uw adres aangewezen als monument en beschermd dorpsgezicht? Dan wordt uw plan ook voorgelegd aan de commissie omgevingskwaliteit.
Is uw adres aangewezen in een gebied waar een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld? Dan gaat uw plan naar een supervisor.

Welstandsadvisering
Gemeente Haarlemmermeer werkt met 2 verschillende welstandsnota’s, 1 voor het voormalige gebied van Haarlemmermeer en 1 voor het voormalige gebied van Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Per welstandsnota zijn afzonderlijke regimes bepaald. Deze kunt u hier terugvinden:

  1. Welstandsregimes voormalige gemeente Haarlemmermeer
  2. Welstandsregimes voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

In de welstandsnota's staan ook de regels met betrekking tot hoe uw bouwwerk eruit mag zien. Denkt u hierbij aan de vormgeving, materialen en kleuren. Dit noemen wij de criteria.

Soms moet een aanvraag voorgelegd worden aan de commissie omgevingskwaliteit die uw aanvraag beoordeelt op deze criteria. Dit is afhankelijk van de regels uit de nota. In de nota van voormalig Haarlemmermeer staan bijvoorbeeld sneltoetscriteria. Wanneer uw plan hieraan voldoet, dan mag de behandeld ambtenaar zelf uw plan goedkeuren voor welstand. Het hoeft dan niet naar de commissie.

Op de gemeentelijke website leest u meer over de commissie omgevingskwaliteit

Erfgoed 
In gemeente Haarlemmermeer adviseert de Commissie omgevingskwaliteit ook over alles wat direct of indirect met het erfgoedzorg en erfgoedbeleid te maken heeft. De commissie omgevingskwaliteit kijkt naar vergunningen voor de verbouw of sloop van panden, over plaatsing van panden op de monumentenlijst en over restauratiesubsidies.

Op de gemeentelijke website leest u meer over de commissie omgevingskwaliteit.

Beeldkwaliteitsplan
Een aantal gebieden in gemeente Haarlemmermeer zijn aangewezen met een specifiek welstandsregime. De regels van dit specifieke regime worden uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Vaak wordt er voor zo’n gebied een supervisor of team van mensen aangewezen die gemandateerd zijn namens de commissie omgevingskwaliteit om een advies te geven. De supervisor of het team zijn gespecialiseerd in het desbetreffende gebied. Zij weten precies wat er speelt en hebben daarom meer overzicht op wat wel en niet kan worden gebouwd en hoe dat eruit moet zien.